IFI2
In English

Åpningstider og adgang


Informasjon
 
Om prosjektet

Parkering
Serveringstilbud
Kontorplassering
Brannvern
Bygningsteknikk
Finn fram til IFI2
Åpningstider og adgang
Logistikk

Kontaktpunkter/spørsmål

Oslo bys arkitekturpris 2011
 

Gjeldende åpningstider finnes her.

Kortleserdører

Kortleserdører skal aldri fysisk sperres åpne.
  • Først og fremst vil dette svekke brannsikkerheten betydelig ved at brannskiller punkteres.
  • Dernest vil motoriserte dører ta skade.
  • Til sist svekkes også skallsikringen og fare for at utstyr forsvinner.

I undervisningsrom fungerer kortleserdørene slik at de holdes ulåst sålenge det er tilstedeværelse av folk inne i rommet. Dersom de som befinner seg i rommet sitter helt stille over en lengre periode eller sitter i skyggen av tilstedeværelsesføler så kan døren låses selv med tilstedeværelse i rommet. Så fort tilstedeværelse detekteres inne i rommet vil låsen gå opp igjen.

Dersom en kortleserdør ikke lar seg åpne innenfra kan man benytte nødåpner (break glass switch).

Spørsmål om endring av adgang og åpningstider

Adgang og åpningstider i arealer for publikum og bachelorstudenter bestemmes av UiO sentralt og gjelder alle bygninger ved UiO. Spørsmål om endringer her må tas opp med studentenes interesseorganisasjoner sentralt eventuelt fagutvalget lokalt som så kan ta saken videre.

Masterstudenter kan henvende seg til sin veileder.

Ansatte henvender seg til nærmeste leder.

Se forøvrig kontaktinformasjon i venstre kolonne.Skrevet av: Terje Knudsen, terjek@ifi.uio.no
Dokument opprettet: 6 Jan 2006, sist endret: 25 Jun 2012