IFI2
In English

Kontaktpunkter


Informasjon
 
Om prosjektet

Parkering
Serveringstilbud
Kontorplassering
Brannvern
Bygningsteknikk
Finn fram til IFI2
Åpningstider og adgang
Logistikk

Kontaktpunkter/spørsmål

Oslo bys arkitekturpris 2011
 

KategoriKontaktpunkt
Brann, ulykke, nødsituasjon
  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Ambulanse - 113
  • Universitetets vakt og alarmsentral -22 85 66 66
Øvrige presserende situasjoner vedrørende bygning og oppførsel Universitetets vakt og alarmsentral:
22 85 66 66
Generelle forespørsler om ting som ikke faller i kategoriene underInnflyttingskomiteen ved Institutt for informatikk:
innflytting@ifi.uio.no
Omvisning i IFI2Innflyttingskomiteen ved Institutt for informatikk:
innflytting@ifi.uio.no
Audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) IT-drift ved Institutt for informatikk:
ifidrift@ifi.uio.no
IT-utstyr (terminaler, nettverk, printere, etc) IT-drift ved Institutt for informatikk:
ifidrift@ifi.uio.no
IT-tjenester (innlogging, utskrift, etc) IT-drift ved Institutt for informatikk:
ifidrift@ifi.uio.no
Nøkler, nøkkelkort og adgangsregime Innflyttingskomiteen ved Ifi:
innflytting@ifi.uio.no
Møbler Innflyttingskomiteen ved Institutt for informatikk:
innflytting@ifi.uio.no
Renhold, renholdsartikler, dopapir, tørkepapir, etc Kontakt Teknisk avdeling husøkonom driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no
Renovasjon, avfallstømming, etc UiO Teknisk avdeling bygningsdrift driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no
Romreservasjon Studieadministrasjonen ved Ifi:
studadm@admin.uio.no
Heiser Kontakt Teknisk avdeling bygningsdrift driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no
Fysiske feil på bygg (gulv, vegger, tak, dører, etc) Kontakt Teknisk avdeling bygningsdrift driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no
Elektriske feil, strømbrudd, etc Kontakt Teknisk avdeling bygningsdrift driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no
Varme, vann og sanitær (VVS), f.eks. temperatur, ventilasjon, vann, avløp Kontakt Teknisk avdeling bygningsdrift driftsområde gaustad:
teknisk-gaustad@admin.uio.no


Skrevet av: Terje Knudsen, terjek@ifi.uio.no
Dokument opprettet: 6 Jan 2006, sist endret: 25 Jun 2012