IFI2
In English

Logistikk i IFI2


Informasjon
 
Om prosjektet

Parkering
Serveringstilbud
Kontorplassering
Brannvern
Bygningsteknikk
Finn fram til IFI2
Åpningstider og adgang
Logistikk

Kontaktpunkter/spørsmål

Oslo bys arkitekturpris 2011
 

Varelevering

Bud og transportører kan henvende seg i resepsjonen i plan 1 eller i studieekspedisjonen i plan 4.

I parkeringskjeller, syd, finnes varemottak med kjørerampe. Maks høyde på lastebil er 3,6 meter.

Lager

Det er svært begrenset lagerplass i IFI2. Våre brukere må så langt som råd er benytte det inventar som finnes. Det er små muligheter for mellomlagring. Bygningsdrift, IT-drift og Ifis administrasjon ivaretar lagring knyttet til rekvisita og forbruksmateriell.

Rutiner for avfallshåndtering

I IFI2 praktiseres kildesortering i form av at papir og restavfall kastes i separate beholdere i kontor og undervisningsarealer. Glass og ee-avfall kastes i egne containere i logistikkareale i plan 0.

I kontorer og i fellesarealer er det separate avfallskurver for restavfall og papir.

Restavfall tømmes av renholder

Papirkurven i kontorer må tømmes av den enkelte bruker selv i papirdunk som står ved printere i printerrom.

I printerrom står det egen resirkuleringseske for tonerkassetter. I denne esken skal det kun legges HP tonerkassetter uten emballering. Vennligst hjelp oss til å resirkulere vårt tonerkassettavfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Esken hentes av IT-drift når denne er full.

Elektrisk avfall leveres til IT-drift.

Glass kan kastes i egen dunk merket glass i parkeringskjeller syd.

Større mengder papp/papir kan kastes i papircontainer i parkeringskjeller syd.

Større mengder restavfall kan kastes i restavfallscontainer i parkeringskjeller syd.Skrevet av: Terje Knudsen, terjek@ifi.uio.no
Dokument opprettet: 6 Jan 2006, sist endret: 25 Jun 2012